↑ Return to Po stopách prapředků

Výměnný workshop

Ve dnech 16. a 17.5.2013 se na území Živého pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, uskutečnil výměnný workshop v rámci projektu spolupráce „Po stopách prapředků“. Jednalo se o dvoudenní pracovní a výměnné setkání mezi partnery a členy obou místních akčních skupin, tedy Živého pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a partnerskou MAS Dolní Morava.

Čtvrtek, 16.5.2013 probíhal workshop pracovní skupiny ve Vedrovicích. Byli zde odprezentovány archeologické lokality ve Vedrovicích Doc. Olivou a představeny dosavadní výstupy projektu. K nahlédnutí byla brožura v elektronické podobě, ke které se postupně vyjádřili všichni členové pracovní skupiny. Po obědě následovala vycházka do terénu a ukázka některých lokalit ve Vedrovicích.

Pátek, 17.5.2013 se workshopu zúčastnila nejen pracovní skupina, ale byli přizváni i studenti z Gymnázia v Moravském Krumlově a senioři z partnerské MAS Dolní Morava. Program začal v Muzeu Moravský Krumlov, kde proběhla prezentace o historii, depozitáři a akcích muzea. Další zastávka se uskutečnila v Rybníkách na Tupanově, tam všichni zúčastnění shlédli především kapli sv. Markéty. Po té následoval odjezd do Jevišovic na Starý zámek, kde nám byla představena expozice věnovaná pravěku Jevišovic a Františku Vildomcovi. Poslední zastávka proběhla v obci Boskovštejn, zde jsme návštěvili vilu Františka Vildomce spojenou s prohlídkou okolí. Po té nádsledovalo ukončení workshopu a odjezd zpět do Moravského Krumlova.

imga2855 imga2864 imga2878 imga2905

loga-2---small