↑ Return to 3. výzva PRV 2020

Zaregistrované žádosti na MAS

Dne 13. 7. 2020 byl ukončen příjem žádostí v rámci 3. výzvy Programu rozvoje venkova, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace. Dohromady bylo podáno na MAS 11 žádostí do tří Fichí.

Seznam přijatých žádostí