↑ Return to Po stopách prapředků

Workshop pro žáky ZŠ v muzeu Vedrovice

V rámci projektu „Po stopách prapředků“ uspořádala naše MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko v muzeu Vedrovice a jeho okolí dílnu pro žáky 2.stupně ZŠ z území obou MAS.

 Dne 20.4.2012, se v rámci tohoto projektu, konal wokrshop pro děti ze ZŠ v muzeu Vedrovice a jeho okolí. Exkurzi na téma „Po stopách prvních zemědělců“ uspořádala MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko ve spolupráci s MAS Dolní Morava. Kde obě MAS pozvaly žáky druhého stupně ze svého území.

 Děti byly rozděleny do šesti skupin a bylo pro ně připraveno 6. stanovišť. Každé stanoviště měl na starosti odborný lektor či lektoři, kteří se dětem věnovali. Dozor nad skupinkami byl svěřen učitelům, kteří dorazili spolěčně se svými žáky. Na prvním stanovišti si žáci vyzkoušeli vyrábění šperků z pravěku, tedy z dřevěných korálků a per. Další stanoviště byla prohlídka muzea s výkladem a s následnou kontrolou ve formě kvízových otázek. Třetí stanoviště se uskutečnilo v patře muzea, kde byl žákům promítnutý film Pravěké dějiny Moravy a po té následovaly kontrolní otázky. Čtvrté stanoviště probíhalo u Větrného kola, kde podal výklad o tomto kole pan starosta, a po výkladu děti vytvářely větrníky z papíru. Na pátém stanovišti se žáci něco přiučili o bylinkách v pravěku a vyrobili si zde vonné pytlíčky. Poslední stanoviště bylo velice tvořivé, vyráběli se zde Venuše z Vedrovic, které po té byly upečeny a děti si je s sebou odvezly domů, stejně tak jako všechny výrobky, které si ten den vytvořily a vyrobily. Exkurze byla poučná, tvořivá a jak zmínily některé paní učitelky i inspirativní do výuky.

loga-2---small