↑ Return to 9. výzva 2014

Zaregistrované projekty na MAS

ZPRÁVA O UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 9. VÝZVY

Dne 25.2.2014 byl ukončen příjem žádostí 9. výzvy v rámci realizace Strategického plánu Leader. Byla vyhlášena jedna oblast podpory: Fiche 8 – Obnova a rozvoj vesnic. Zaregistrováno bylo celkem 15 projektů.

Seznam zaregistrovaných žádostí dle fichí