↑ Return to 5. výzva 2010

Dokumenty a odkazy

 Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

Fiche (oblasti podpory)

Dokumenty nezbytné k podání hlášení o změnách:

Hlášení o změnách 

Dokumenty nezbytné k podání žádosti o proplacení:

Užitečné odkazy:

        – Státní zemědělský intervenční fond 

          Program rozvoje venkova – podrobné informace

        – Sbírka zákonů ČR
Průběžně aktualizované plné znění Sbírky zákonů na stránce Ministerstva vnitra.
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

        – Acrobat Reader

Zde je možné stáhnout si a nainstalovat poslední verzi programu na prohlížení a tisk dokumentů ve formátu pdf

http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html