↑ Return to Turistické informace

Památky, muzea a expozice

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 326

671 75 Vedrovice

607 026 631, info@muzeumvedrovice.czwww.muzeumvedrovice.cz

Provozní doba:  říjen – květen:

Po: Zavřeno
Út:  10:00 – 12:00h;       13:00 – 15:00h,
St:  10:00 – 12:00h;        13:00 – 17:00h,
Čt:    7:30 – 12:00h;        13:00 – 15:00h,
Pá: 10:00 – 12:00h;       13:00 – 15:00h,
So:    8:00 – 11:00h,
Ne:  Zavřeno

 

Provozní doba červen – září:

Po: Zavřeno
Út: 10:00 – 12:00h;      13:00-15:00h,
St:  10:00 – 12:00h;      13:00-17:00h,
Čt:    7:30 – 12:00h;      13:00-15:00h,
Pá: 10:00 – 12:00h;      13:00-15:00h,
So:    8:00 – 11:00h;      13:00-17:00h,
Ne:             x                    13:00-17:00h,

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minimuzeum Československého opevnění 1935 – 1938 u Olbramovic

Zabývá se opevněním Československa 30. let dvacátého století, které bylo budované na obranu republiky proti hitlerovské agresi (723 615 083).

www.minimuzeum.com

mini2 mini1

Bohutická křížová cesta

Stálá expozice na Zámku Bohutice nabízí prohlídku souboru 54 barokních soch v životní velikosti (515 336 315). Leták ke stažení: 

www.bohutice.cz

  

MORAVSKÝ KRUMLOV

Farní kostel Všech svatých

Kaple sv. Floriána v Moravském Krumlově

Knížecí dům – nejstarší dochovaný dům v centru města v objektu městská galerie a informační centrum

Kostel sv. Bartoloměje s augustiniánským klášterem, klášter je dnes sídlem městského úřadu

Kostel sv. Leopolda v Rokytné

Kostel sv. Vavřince v Rakšicích

Mariánská studánka v údolí meandrů řeky Rokytné

Městské hradby

U zámku je přilehlý přírodně krajinářský zámecký park

Zámek Moravský Krumlov

Židovský hřbitov a fragmenty židovské obce v centru města Moravský Krumlov

www.dokrumlova.cz

zameka7a1a ostatnia11a1a zamekaparka5a1a

Došková chalupa v sousedství obecního úřadu v Petrovicích

2420apetrovicea2a1a

Grešlové Mýto 

Socha svatého Mikuláše na mostě – patron všech řidičů

ap9274938a

Topanov (dříve Tupanov) a kaple sv. Markéty, Rybníky

Památka na zaniklou středověkou vesnici, archeologicky významná lokalita, v objektu malá expozice.

Leták ke stažení

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Rešicích

V okolí kaple sedm barokních soch z roku 1777 (sv. Donát, Florián, Jan Nepomucký, Jan Sarcander, Juda Tadeáš, Valentin a Vendelín)

celkovy-pohled


Přeskačské podzemí

V objektu malá expozice nálezů ze zpřístupněného podzemí (možné navštívit po domluvě na obecním úřadě 515 339 234)

pb061013

Naučná stezka moravského včelařství, Mikulovice

Stezka lemuje 5 km komunikací v okolí obce Mikulovice

 

Poutní místo v Hlubokých Mašůvkách

poutní kostel, Svatý pramen, křížová cesta, socha Plačící P. Marie La Salleta

 

Hrádek Lapikus

K hrádku vede zelená turistická trasa z Hlubokých Mašůvek.

watermarka3a watermarka1a

Zámek Kravsko

V okolí zámku se
nachází anglický park, zámek je využíván jako hotel.

ap9275128a

JEVIŠOVICE

Barokní sýpka přebudovaná na restauraci, v objektu bowling, kuželky, bazén a sauna informační centrum

Budova Komenia

Centrum města je památkovou zónou s četnými památkově chráněnými domy a drobnými stavbami

Přehrada na řece Jevišovce postavená v letech 1894 – 1897 je nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě

Pustý hrad

Kostel sv. Josefa

Nový zámek – Zámek v novogotickém stylu z 19. století obklopený anglickým parkem, výskyt letní kolonie netopýra brvitého. Nyní je v zámku domov pro seniory.

Starý zámek – Pochází z 16. století původně gotický hrad později přebudovaný na renesanční zámek – v zámku jsou umístěny stálé expozice Moravského zemského muzea (www.mzm.cz/mzm/expozice/zamek_jevisovice.html, výskyt letní kolonie netopýra velkého.

Starý zámek z 16. století původně gotický hrad později přebudovaný na renesanční zámek –

V okolí památný vrch Žalov s pomníkem Kalich

www.jevisovice.cz

jevisovice OLYMPUS DIGITAL CAMERA jevis.

Tvrz v Boskovštejně

Ve vlastnictví soukromé osoby, nyní nepřístupná.

ap9193604

Barokní Zámek Hostim

Dnes je využíván jako domov pro seniory, lokalita výskytu netopýra velkého – zařazeno do Natura 2000.

 

Muzeum hasičské techniky v Jiřících u Mor. Budějovic

Muzeum se nachází v budově obecního úřadu, přístupné je během dne na požádání. Expozice nabízí zhlédnutí historie požární ochrany od samého počátku (historická technika, příležitostné odznaky, medaile, pracovní a vycházkové uniformy, publikace a mnohé další, 515 258 217)

 

Hrad Bítov

První písemná zmínka o Bítově pochází ze zakládací listiny kapituly ve Staré Boleslavi, datované k roku 1046. Jádro listiny dovoluje předpoklad, že hrad Bítov byl založen knížetem Břetislavem I. Hrad je otevřený pro veřejnost, prohlídky jsou rozděleny do šesti okruhů, dále se na hradě pořádají různé výstavy

515294736, 515294622, bitov@brno.npu.czwww.npu.czwww.hradbitov.cz

bitov hradleteckyodzapadua1a

Zřícenina hradu Cornštejn

Pro posílení předpolí hradu Bítova, k ochraně cesty spojující Bítov s Vranovem a konečně jako sídlo pro své potomky nechal Raimund z Lichtenburka se souhlasem krále Jana Lucemburského někdy ve 20. létech 14. století postavit hrad Cornštejn. V polovině 80. let byl hrad převeden do správy Jihomoravského muzea ve Znojmě. Zřícenina je přístupná veřejnosti.

www.znojmuz.cz/objekty/objekty_cornstejn.htm

corn. corn.2


Hrad Templštejn

Pro založení hradu si templáři vybrali skalnatý ostroh vybíhající do hlubokého údolí řeky Jihlavy. Ostroh je ze dvou stran obtékaný meandrem řeky, ze třetí strany je oddělen roklí, ve které protéká potok. Hrad je přístupný veřejnosti.

www.templstejn.cz

90a1a 89a1a

Zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova

Prvními historicky doloženými majiteli tohoto území byli premonstráti z louckého kláštera ve Znojmě, kteří ho v roce 1358 směnili s moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. Ten zde – na nejužším místě skalnaté šíje, asi 80 metrů nad hladinou Dyje – postavil dnešní tzv. dolní hrad, a to jako opevněné sídlo plášťového typu využívané k příležitostným loveckým pobytům.

www..novy-hradek.eu

mini39csa2abig mini39csa1abig