↑ Return to 6. výzva PRV 2023

Zaregistrované žádosti na MAS

Dne 12. 7. 2023 byl ukončen příjem žádostí v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace. Dohromady bylo podáno na MAS 32 žádosti do čtyř Fichí.

Do opatření Základní služby a obnova vesnice ve venkovských oblastech bylo podáno 29 žádostí.

Seznam přijatých žádostí 6. výzva PRV 2023