↑ Return to 7. výzva 2012

Realizované projekty

 

 

Fiche 1 – MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 

Mléko ze dvora

 Žadatel: Martin Janíček
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.1.1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu bylo pořízení a zabudování automatu na prodej mléka do výdejového okénka. Technologie mléčného automatu umožňuje kupujícímu načerpat si v průběhu dne čerstvé mléko přímo z farmy.
 Celkové náklady: 100 050,- Kč
 Poskytnutá dotace:   50 000,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

Před:

sdc14093 sdc14091

Po:

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
dsca0497 dsca0496 dsca0495


 Rozvoj zemědělského podniku František Moudrý

 Žadatel: František Moudrý
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.1.1
 Obsah projektu: Předmětem projektu byl rozvoj činnosti zemědělského podnikatele Františka Moudrého prostřednictvím pořízení nové zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu – diskový podmítač, který je určen k rychlé a kvalitní podmítce, zapracování rostlinných zbytků a předseťové přípravě půdy. Realizace projektu významným způsobem usnadnila, urychlila a zároveň zkvalitnila podmítky a celkově zefektivnila proces obdělávání půdy.
 Celkové náklady: 146 047,- Kč
 Poskytnutá dotace:   48 280,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

Po:

p1180092 p1180091


 

Fiche 2 – PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ
› Doplnění technologií ve Vinařství Jaroslava Tichého
 Žadatel: Jaroslav Tichý
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.3.1
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na modernizaci technologického vybavení rodinného vinařství zaměřeného na výrobu vína. Technologickým vybavením se rozumí pořízení nerezových tanků pro fermentaci a zrání vína a chladící systém zahrnující vodní chladící agregát. Součástí pořizované technologie byly nezbytné rozvody chlazení do jednotlivých nádrží a systém regulace teploty.
 Celkové náklady: 475 954,- Kč
 Poskytnutá dotace: 196 675,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2015

Před:

 Mlýn1sklep, brož.

 

Po:

Nové tanky è.5-8Ovládací panelChladící agregát


 Modernizace rodinného vinařství Perla vín

 Žadatel: Marie Rozková
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.3.1
 Obsah projektu: Projekt je zaměřen na modernizaci technologického vybavení vinařství určené výhradně pro výrobu vína. Součástí pořízení technologického vybavení jsou drobné stavební úpravy výrobní haly (omítka cihlového zdiva, výmalba a položeny keramické obklady) v závislosti na umístění nových technologií. Technologickým vybavením se rozumí pořízení dělených nerezových tanků pro fermentaci a zrání vína. Součástí pořizované technologie jsou nezbytné rozvody chlazení ze stávajícího agregátu do jednotlivých nádrží.
 Celkové náklady: 1 131 109,- Kč
 Poskytnutá dotace:    477 039,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2015

Před:

IMG_2499

IMG_2502

 

 

 

 

 

Po:

IMG_3306IMG_3308IMG_3303

 

 

 


 

Fiche 5 – PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A JEJICH ROZVOJE

 › Modernizace truhlářské dílny v Pavlicích

 Žadatel: Jiří Hrdina
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.1.2
 Obsah projektu: Záměrem projektu bylo pořízení moderního technologického vybavení stávající truhlářské dílny, zabývající se výrobou nábytku a výrobků ze dřeva v oblasti stavebního truhlářství. V rámci projektu byla pořízena formátovací pila a čtyřstranná profilovací frézka. To firmě umožnílo rozšířit nabídku služeb o výrobu a realizaci dřevěných terasových podlah z rýhovaných modřínových prken.  V rámci propagace nového místního produktu byly vydané propagační tiskoviny a pořízena nová internetová prezentace firmy.
 Celkové náklady: 1 402 245,- Kč
 Poskytnutá dotace: 497 550,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

  Před:

dsca0567 dsca0562

Po:

169 163


 ›› Vybavení autodílny

 Žadatel: Jaroslav Jelínek
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.1.2
 Obsah projektu: V rámci projektu byla modernizována autodílna v Moravském Krumlově poskytující služby pro veřejnost a malým i středním firmám v regionu. Modernizace zahrnuje pořízení technologického vybavení pro základní servis nákladních a osobních vozidel (diagnostika na osobní a nákladní vozidla, pneumatickohydraulická traverza 13,5t, hydraulický lis 15t, stahovák pružin 1100kg, zouvačka pro nákladní a osobní auta, vyvažovačka na osobní auta a další). Technologické vybavení umožní zajistit základní diagnostiku automobilů, pneuservis, opravy motorů, řízení a brzd.
 Celkové náklady: 952 000,- Kč
 Poskytnutá dotace: 571 200,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

Před:

dsc00066 dsc00068

Po:

dsc00290 dsc00288 DSC00272


Fiche 8 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

 ›› MŠ Blížkovice – vybavení interiéru

 Žadatel: MŠ a ZŠ Blížkovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na rekonstrukci interiéru tříd, heren a jídelen pro děti mateřské školy. V rámci projektu byly opraveny parkety, položeno nové PVC a koberce. Jídelny byly vybaveny novými stolky a židlemi pro děti i pro učitele, třídy a herny novým nábytkem tak, aby splňoval i nároky učitelů a dětí na uložení hraček, učebních pomůcek apod. Výsledkem projektu bylo  vytvoření moderního estetického prostředí pro vzdělávání dětí předškolního věku.
 Celkové náklady: 704 907,- Kč
 Poskytnutá dotace: 466 027,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

 Před:

jidelny-a3a tridy-a3a

Po:

5049 5037 5010


 

 ›› Víceúčelové hřiště v Běhařovicích-II.etapa

 Žadatel: Městys Běhařovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Záměrem projektu byla realizace II. etapy výstavby sportovního víceúčelového hřiště pro veřejnost v Městysi Běhařovice. II. etapa spočívá v provedení sportovního povrchu z umělé trávy s křemičitým pískem a v dokončení celého oplocení hřiště.
Realizací projektu, který vyplynul z přání a potřeb místních obyvatel, vznikl komplexní prostor určený pro sport, zdravý pohyb a volnočasové a společenské aktivity obyvatel městyse i okolních obcí od útlého dětství až po pokročilý věk.
 Celkové náklady: 375 670,- Kč
 Poskytnutá dotace: 279 423,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

 Před:

p1150039 p1150035 p1150034

Po:

p1170940 p1170871


 ›› Oprava obecní klubovny a zřízení odpočinkové zóny

 Žadatel: Obec Blanné
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Cílem projektu byla oprava stávající klubovny, která slouží k pravidelnému setkávání lidí se shodnými zájmy a potřebami (dobrovolný sportovní hasičský sbor, Klub matek a dětí, setkávání místní mládeže i seniorů). Dále byla zbudována odpočinková zóna, která bude sloužit ke sdružování, posezení a relaxaci nejen místních obyvatel.
Oprava klubovny zahrnovala výměnu oken, opravu elektroinstalace, fasády, vnitřních omítek, výměnu střešní krytiny a zateplení stropu s novým podhledem. Odpočinková zóna byla vybavena parkovou sedací soupravou se zastřešením, odpadkovým košem, stojanem na kola a litinovým pítkem.
Celý projekt vyšel z potřeb a požadavků občanů obce Blanné, kteří mají spoustu aktivit,které zde budou moci realizovat.
Celkové náklady: 416 270,- Kč
Poskytnutá dotace: 310 574,- Kč
Doba realizace: 2012 – 2013

Před:

imga1126  odpocinkova-zona-a1aIMG_1123

Po:

pa090445 pa090446pa090448


 

 ›› Posilovna Jevišovice

 Žadatel: TJ Fotbal Jevišovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: TJ Fotbal Jevišovice vybudoval ve sportovním areálu v Jevišovicích posilovnu, která bude k dispozici nejen všem členům fotbalového oddílu, ale také občanům a návštěvníkům Jevišovic. Posilovna byla postavena z montovaných staveb tzv. unimo buněk. Součástí projektu bylo i pořízení vybavení posilovny, např. rotopedy, veslovací trenažér, souprava činek, posilovací nastavitelné lavice a různé posilovací stroje.
 Celkové náklady: 500 612,- Kč
 Poskytnutá dotace: 441 000,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

  Před:

imga2268 imga2263

Po

dscn1199 dscn1213 dscn1202


 ›› Obec hasičům, hasiči obci

 Žadatel: Obec Boskovštejn
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2
 Obsah projektu: Projekt zahrnoval I. etapu komplexní rekonstrukce objektu původního rodinného domu v sousedství obecního úřadu obce, která umožnila užívání objektu SDH a dalším spolků a aktivním občanům v obci. V rámci projektu byly provedeny veškeré stavební práce od sanace zdiva, položení základů v částech objektu, provedení veškerých nezbytných  rozvodů uvnitř i vně objektu (napojení rozvodů na stávající přípojky a inženýrské sítě), prorážení otvorů pro nové výplně, výstavba vnitřního zdiva, a nového stropu, výměna a doplnění nových oken a dveří, rekonstrukce a výstavba nových podlah, rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny, vybudování nového WC. K vratům budoucí hasičské zbrojnice byla vybudována nová přístupová komunikace.
 Celkové náklady: 2 037 042,- Kč
 Poskytnutá dotace:    900 000,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2014

  Před:

IMG_7297IMG_7289010

 Po:

IMG_0180IMG_0171IMG_0172
 


Fiche 9- KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

 ›› Současné umění a historie pod jednou střechou

 Žadatel: MěKS Mor.Krumlov
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Projekt se soustředil na vybavení prostor Galerie Knížecí dům novými moderními vitrínami a panely. Pořízením vitrín byly vytvořeny chybějící výstavní chráněné prostory ve výstavní galerii určené k celoročnímu využití tradičních i nových výstav. Jedná se o celoskleněné vitríny, mobilní, které odpovídají současnému modernímu pojetí výstav.
 Celkové náklady: 230 002,- Kč
 Poskytnutá dotace: 171 075,- Kč
 Doba realizace: 2012 – 2013

Před:

dscf3563 dscf3562

Po:

dscf1686 dscf1685