↑ Return to 8. výzva 2013

Realizované projekty

Fiche 1 – MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

» Nákup zemědělské techniky

 Žadatel: DUSPOL, spol. s r.o.
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.1.1
 Obsah projektu: Projekt řešil nákup traktorového mulčovače určeného k údržbě okrajů polí, k omezení šíření plevelů mechanickou cestou a k mulčování rostlinných zbytků ponechaných po sklizni na poli.
 Celkové náklady: 398 090,- Kč
 Poskytnutá dotace: 164 500,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2014

Po:

p1130515 p1130514 p1130511


Fiche 2- PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ

» Modernizace a automatizace vinařských technologií v rodinném vinařství Perla vín

 Žadatel: Marie Rozková
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.3.1
 Obsah projektu: Projekt je zaměřen na modernizaci a automatizaci technologického vybavení vinařství určené výhradně pro výrobu vína. Součástí pořízení technologického vybavení je úprava manipulační plochy před výrobní halou. Technologickým vybavením se rozumí pořízení nerezových tanků pro fermentaci a zrání vína. Součástí pořizované technologie jsou termoregulační hlavice, které  automatizují celý kvasný proces  a dále rozvody chlazení k nově pořízeným nádobám a komplexní rozvody dusíku a automatizace chladícího procesu v celé výrobní hale.
 Celkové náklady: 934 561,- Kč
 Poskytnutá dotace: 419 898,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2015

Před:

IMG_1390 IMG_1395 IMG_1394

Po:

IMG_3308 IMG_3303IMG_3306


 

Fiche 8 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

» Oprava Kulturního domu Horní Kounice

 Žadatel: Obec Horní Kounice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na obnovu kulturního domu v obci. Pro plné využívání kulturního domu bylo bezpodmínečně nutné provézt generální opravu elektroinstalace a následně vyměnit zastaralé podhledové panely.  Dále bylo v rámci projektu pořízeno sportovní náčiní pro děti a dorost – gymnastická koza a medicimbál a upraveno okolí kulturního domu (vysázení zeleně, instalace laviček  a odpadkových košů).
 Celkové náklady: 721 023,- Kč
 Poskytnutá dotace: 475 278,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2014

Před:

0805201355208052013550

Po:

DSC_0004 DSC_0008


» DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – Ráj pro náš volný čas

 Žadatel: TJ PETROVICE
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2
 Obsah projektu: Předmětem projektu bylo vybudování veřejného dětského hřiště v blízkosti kulturního domu, mateřské školy a zástavby rodinných domů. Na stávající ploše hřiště, které byla upavena, včetně dopadových ploch a výsadby zeleně, byly rozmístěny herní prvky pro děti ve věku dětí 3- 14 let, pro mládež i dospělé ( kolotoč, pružinové houpadlo, trojhoupačka hnízdo,  herní sestava s věží, skluzavkou, lezecí stěnou, žebříkem, betonový stůl na stolní tenis, ruské kuželky, lanová pyramida, šplhací sestava).
 Celkové náklady: 540 848,- Kč
 Poskytnutá dotace: 482 263,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2014

Před:

DSC05614 DSC05619 DSC05613

Po:


» Oprava požární zbrojnice a zlepšení vzhledu okolí

 Žadatel: Obec Jiřice u Moravských Budějovic
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Projektový záměr spočíval v provedení stavebních prací na obnově požární zbrojnice na návsi a úpravě jejího okolí. Hasičská zbrojnice je základním zázemím pro činnost sboru dobrovolných hasičů v obci. Na stávající stavbě byly odstraněny nepevné části zdiva, opraveny trhliny, venkovní a vnitřní omítky a opraveno průčelí fasády. Nově byla vybudována čekárna na zastávce hromadné dopravy, která je situována cca 150 m od požární zbrojnice. Na návsi před budovou obecního úřadu byl zřízen odpočinkový kout s lavičkou, odpadkovým košem a stojanem na kola a na návsi byly vysazeny stromy a okrasné keře.
 Celkové náklady: 268 000,- Kč
 Poskytnutá dotace: 183 782,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2014

Před:

IMG_5513Čekárna IMG_5509

Po:

hasičárna 2 čekárna hráz s vegetací


» Rekonstrukce budovy bývalé školky v Ratišovicích – III. etapa včetně výsadby zeleně

 Žadatel: Městys Běhařovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Projektový záměr spočíval v provedení III. etapy rekonstrukce budovy bývalé školky v Ratišovicích a úpravě jejího okolí. Na budově bývalé školky byla opravena fasáda a výměny stávající okna za plastová. V prostoru před budovou byla vysazena zeleň (stromy, půdopokryvné rostliny, trvalky).
 Celkové náklady: 219 692,- Kč
 Poskytnutá dotace: 197 722,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2014

Před:

P1180069 P1180071 P1180075

Po:

DSCN2695   DSCN2675 DSCN2670


» Kulturní dům ve Střelicích – centrum společenského dění v obci

 Žadatel: Obec Střelice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na etapizovanou rekonstrukci kulturního domu s rozšířením využití pro zázemí obecního úřadu. Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci střechy celého víceúčelového objektu a s využitím stávajících, nevyužitých prostor, pro potřeby obce a také spolkových aktivit v obci. Společenská místnost bude sloužit pro prezentaci obce, soustředění kulturních a historických hodnot obce  (prapor, znak, regionální knihovnička, kroniky, mapy obce), pro veřejná jednání zastupitelstev obce a jako zázemí pro spolkovou činnost (Sbor dobrovolných hasičů). Nevyužité prostory byly modernizovány dobudováním veškerých rozvodů, doplněny o nezbytné zázemí (kuchyňka, WC, úklidová místnost),  rekonstruovány a doplněny novým vybavením.Současně  proběhlo dokončení rekonstrukce pánského WC v rámci kulturního sálu a pohostinství.
 Celkové náklady: 1 663 942,- Kč
 Poskytnutá dotace:    900 000,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2015

Před:

 IMG_7305  IMG_7309IMG_7314

Po:

IMG_2333 IMG_2331 IMG_2325


 

» Schodišťová sedačka v Muzeu a informačním centru Vedrovice

 Žadatel: Obec Vedrovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Tento projekt zajistil chybějící část vybavenosti budovy Muzea, umožnil handicapovaným vstup do 1.NP a zároveň podpořil návštěvnost muzea i spolkovou činnost v obci. V rámci projektu byla pořízena sedačka s nosností do 160 kg a pohonem na 24V s omezovačem rychlosti.
 Celkové náklady: 115 000,- Kč
 Poskytnutá dotace:   90 000,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2014

Před:

mic-schodiste-a5a mic-schodiste-a3a mic-schodiste-a2a

Po:

imga9474 imga9473 imga9458


» Stavební úpravy sociálního zařízení a vstupu v MŠ Blížkovice

 Žadatel: Městys Blížkovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu bylo vytvoření moderního estetického sociální zařízení v MŠ Blížkovice, které splňuje požadavky předpisů a norem, umožňuje jeho bezpečné užívání a zvýší se kapacita sociálního zařízení.
Stávající instalace byly nahrazeny novými, byly položeny nové obklady i dlažba, upravena byla sprcha i záchody personálu a v části skladu byla vybudována technická místnost. Dále byla vyměněna dlažba při vstupu do MŠ Blížkovice a schodiště bylo osazeno novými schodišťovými stupni.
Celkové náklady: 1 098 459,- Kč
Poskytnutá dotace:    453 908,- Kč
Doba realizace: 2013 – 2014

Před:

100a2752 100a2783 166 161

Po:

100a4763 100a4747 100a4671 100a4508


Fiche 9- KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

 ›› OPRAVA KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE V RYBNÍKÁCH

 Žadatel: Římskokatolická farnost Vémyslice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Rybníkách postaveného z r. 1877. Uskutečněním projektu došlo k zásadní změně vlhkostních poměrů i celkového vzhledu kostela a tím i zachování významné stavby pro farnost i obec. Byly položené drenáže, okapový chodník a obruby kolem kostela, opraven byl sokl a portály, střecha nad presbytářem, dveře, okna ve věži, zvonová stolice, hromosvod a v presbytáři byly odstraněny vnitřní omítky .
 Celkové náklady: 602 379,- Kč
 Poskytnutá dotace: 447 930,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2014

Před:

Rybníky 1 Rybníky 5

Po:

 


 

 ›› Záchrana Havlínova mlýna

 Žadatel: Lada Veselá
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Rybníkách postaveného z r. 1877. Uskutečněním projektu došlo k zásadní změně vlhkostních poměrů i celkového vzhledu kostela a tím i zachování významné stavby pro farnost i obec. Byly položené drenáže, okapový chodník a obruby kolem kostela, opraven byl sokl a portály, střecha nad presbytářem, dveře, okna ve věži, zvonová stolice, hromosvod a v presbytáři byly odstraněny vnitřní omítky .
 Celkové náklady: 1 071 207,- Kč
 Poskytnutá dotace:    735 287,- Kč
 Doba realizace: 2013 – 2015

Před:

 HMP (6)HMP (51)  HMP (9)

Po:

IMG_2911 Album 0066 Album 0051