↑ Return to 7. výzva 2012

Zaregistrované projekty na MAS

ZPRÁVA O UKONČENÍ 7. VÝZVY

Dne 25.9.2012 byla ukončena 7. výzva k předkládání projektů v rámci realizace Strategického plánu Leader. Bylo vyhlášeno 6 oblastí podpory – fichí. Zaregistrováno bylo celkem 18 projektů do 5 oblastí podpory v celkovém objemu 8 414 273,-Kč požadované dotace.

Fiche 1 – Modernizace zemědělských podniků, celkem 2 projekty v objemu 106.000,- Kč požadované dotace.

Fiche 2 – Podpora místních produktů, celkem 2 projekty v objemu 786.700,- Kč požadované dotace.

Fiche 5 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, celkem 2 projekty v objemu 1.073.550,- Kč požadované dotace.

Fiche 8 – Obnova a rozvoj vesnic, celkem 9 projektů v objemu 5.569.343,- Kč požadované dotace.

Fiche 9 – Kulturní dědictví venkova, celkem 3
projekty v objemu 878.680,- Kč požadované dotace

Seznam zaregistrovaných žádostí dle fichí