↑ Return to O nás

Staňte se členem MAS

Místní akční skupina je otevřeným a dobrovolným partnerstvím subjektů a lidí z veřejné či soukromé oblasti.

Proč být členem MAS?

- Možnost spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci.

- Možnost spoluvytvářet strategii rozvoje území a zohlednit v ní i své požadavky.

- Možnost podílet se na směřování rozvoje vašeho regionu.

- Možnost navázat spolupráci s jinými subjekty – obcemi, podnikateli a spolky v regionu.

- Možnost zapojit se do sektorové i mezigenerační spolupráce.

- Možnost rozvíjet společenský a komunitní život regionu.

- V případě úspěšné strategie spolurozhodovat osobně o rozdělování finančních prostředků.

- Podílet se na kontrole využívání dotačních prostředků v regionu – být součástí veřejné kontroly.

(zdroj: NS MAS ČR, o.s.)

 

Podmínky členství:

- fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem v regionu MAS, která se hodlá podílet na práci v souladu s cíli sdružení a podporující činnost a rozvoj organizace.

- souhlasí se Stanovami MAS, s Rozvojovou územní strategií MAS a Strategickým plánem Leader

Přihláška člena MAS ke stažení: