↑ Return to O nás

Staňte se členem MAS

Místní akční skupina je otevřeným a dobrovolným partnerstvím subjektů a lidí z veřejné či soukromé oblasti.

Proč být členem MAS?

– Možnost spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci.

– Možnost spoluvytvářet strategii rozvoje území a zohlednit v ní i své požadavky.

– Možnost podílet se na směřování rozvoje vašeho regionu.

– Možnost navázat spolupráci s jinými subjekty – obcemi, podnikateli a spolky v regionu.

– Možnost zapojit se do sektorové i mezigenerační spolupráce.

– Možnost rozvíjet společenský a komunitní život regionu.

– V případě úspěšné strategie spolurozhodovat osobně o rozdělování finančních prostředků.

– Podílet se na kontrole využívání dotačních prostředků v regionu – být součástí veřejné kontroly.

(zdroj: NS MAS ČR, o.s.)

 

Podmínky členství:

– fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem v regionu MAS, která se hodlá podílet na práci v souladu s cíli sdružení a podporující činnost a rozvoj organizace.

– souhlasí se Stanovami MAS, s Rozvojovou územní strategií MAS

Přihláška člena MAS ke stažení: