↑ Return to IROP

2. výzva – IROP – Vzdělávání

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68. výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1
Opatření integrované strategie 2.2 Vzdělávácí infrastruktura
Druh výzvy Kolová

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 13.12.2018 0:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 13.12.2018 0:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 1.4.2019 23:59

 

Alokace výzvy MAS (CZV) 4 210 530 Kč
Míra podpory (dotace) 95 %
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV 1 500 000 Kč

 

Pravidla pro žadatele, příručka pro podání žádosti

 

Interní postupy MAS
Seminář pro žadatele:

Pozvánka seminar pro žadatele IROP Vzdělávání

Seminař pro žadatele IROP Vzdělávání

Konzultace:

Ing. Petr Krška,  724 702 722,  manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová,  739 210 020,   rezacova@zivepomezi.cz

Přijaté žádosti na MAS:

Seznam zaregistrovaných žádostí – IROP Vzdělávání

Zápisy z jednání orgánů MAS:

Zapis_VK_14082019

Zapis_VR_29082019

IROP_CZ_RO_B_C RGB