↑ Return to 2. výzva PRV 2019

Realizované projekty

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků  


Obnova technologie dojírny

 

Žadatel:    PALÁNOVI s.r.o.
Opatření:    F1
Obsah projektu: Nové dojení bude mít deset dojících souprav s čerpáním mléka přímo do chladícího tanku. Součástí dojení bude automatický proplach, který bude dojení udržovat v čistotě.  Vývěva dojení bude řízena frekvenčním měničem, tím dojde i k úspoře el. energie při dojení. Díky tomu dojde k zefektivnění dojení úspoře času, zvýšení hygieny dojení a snížení CPM (celkový počet mikroorganismů) v mléce. Do budoucna bude možno navýšit počet koz.      
Celkové náklady: 598 950 Kč
Poskytnutá dotace:  247 000 Kč
Doba realizace: 2019 – 2020

IMG_20200207_081624 IMG_20200207_081706

 

 


Traktorový návěs

 

 Žadatel: H-FARM s.r.o.
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu bude pořízení nového traktorového návěsu s celkovou nosností cca 18 t. Tím dojde ke snížení počtu ujetých kliometrů, ke zvýšení produktivity práce, úspoře nákladů a také ke snížení vlivu dopravy na životní prostředí. Díky projektu se společnost H-FARM s.r.o. stane konkurenceschopnější.
 Celkové náklady: 603 790 Kč
 Poskytnutá dotace: 247 500 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

20200121_161716 (2)

 

 


Pořízení diskového podmítače

 

 Žadatel: BioZem s.r.o.
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu je nově pořízená technologie v podobě diskového podmítače. Nová technologie umožní rychlejší zpracování pozemku, lepší využití vody v půdě oproti orbě, díky mechanické likvidaci plevelů snížení množství následné aplikace chemie. Dojde také ke snížení přejezdů a tím nižšímu utužení pozemků.
 Celkové náklady: 993 900 Kč
 Poskytnutá dotace: 412 000 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

foto PART_1589

 

 


Nákup čelního nakladače

 

 Žadatel: FRANTIŠEK FRÁŇA
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu bude nákup čelního nakladače s příslušenstvím na traktor a zvýšení strojní soběstačnosti. Navíc dojde ke zvýšení efektivity práce na farmě a snížení vlivu na životní prostředí z důvodu snížení spotřeby PHM a zamezení úniku oleje.
 Celkové náklady: 250 000 Kč
 Poskytnutá dotace: 150 000 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

foto

 

Fiche 6 – Podpora nezemědělských činností


 Nákup lakovací odsávací stěny

 

 Žadatel: D-Fortel s.r.o.
 Opatření: F6
 Obsah projektu: Díky zakoupené odsávací a filtrační stěně můžeme provádět povrchovou úpravu sami, čímž ušetříme nemalé prostředky na výrobu našich výrobků. Díky dvojnásobnému systému filtrace má neutrální vliv na životní prostředí.
 Celkové náklady: 206 184 Kč
 Poskytnutá dotace: 76 680 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

IMG_0110 IMG_0111


Pořízení dodávkového vozu pro rozvoj truhlářské výroby

 

 Žadatel: JAN FORMAN
 Opatření: F6
 Obsah projektu: Výsledkem projektu je pořízení dodávky kategorie N1 s celkovou nosností do 3,5 t, tím dojde k zvýšení konkurenceschopnosti, rozsahu a efektivity  podnikání v souvislosti s nižšími provozními náklady ( náklady na údržbu a opravy ) a nižší produkce zplodin nového vozu ( norma EURO 6b ) oproti vozu v současné době užívaného ( Renault MASTER Euro 3 ).
 Celkové náklady: 665 500 Kč
 Poskytnutá dotace: 225 000 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

IMG_20200325_072013


Rozvoj firmy TAM KOVO s.r.o.

 

 Žadatel: TAM KOVO s.r.o.
 Opatření: F6
 Obsah projektu: Hlavním výsledkem projektu je pořízení nového užitkového vozu pro dopravu materiálů a výrobků a pořízení elektrické pracovní plošiny pro práci ve výškách. Přínosy investice do užitkového vozu spočívají ve snížení provozních nákladů, jež bude zapříčiněno úsporou pohonných hmot a úsporou za opakované poruchy stávající dodávky. Nový vůz bude také oproti předcházejícímu vozu šetrnější k životnímu prostředí, a to z důvodu úspory pohonných hmot a snížení emisí. Dojde rovněž k zefektivnění transportu materiálu a produktů. Vyšší efektivita bude zajištěna též pořízením nové elektrické pracovní plošiny, jež z důvodu vysoké vytíženosti v současné době žadatel postrádá.
 Celkové náklady: 1 164 295 Kč
 Poskytnutá dotace: 433 002 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

foto tam 1 foto tam 2