↑ Return to 2. výzva PRV 2019

Realizované projekty

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků  


Obnova technologie dojírny

 

Žadatel:    PALÁNOVI s.r.o.
Opatření:    F1
Obsah projektu: Nové dojení bude mít deset dojících souprav s čerpáním mléka přímo do chladícího tanku. Součástí dojení bude automatický proplach, který bude dojení udržovat v čistotě.  Vývěva dojení bude řízena frekvenčním měničem, tím dojde i k úspoře el. energie při dojení. Díky tomu dojde k zefektivnění dojení úspoře času, zvýšení hygieny dojení a snížení CPM (celkový počet mikroorganismů) v mléce. Do budoucna bude možno navýšit počet koz.      
Celkové náklady: 598 950 Kč
Poskytnutá dotace:  247 000 Kč
Doba realizace: 2019 – 2020

IMG_20200207_081624 IMG_20200207_081706

 

 


Traktorový návěs

 

 Žadatel: H-FARM s.r.o.
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu bude pořízení nového traktorového návěsu s celkovou nosností cca 18 t. Tím dojde ke snížení počtu ujetých kliometrů, ke zvýšení produktivity práce, úspoře nákladů a také ke snížení vlivu dopravy na životní prostředí. Díky projektu se společnost H-FARM s.r.o. stane konkurenceschopnější.
 Celkové náklady: 603 790 Kč
 Poskytnutá dotace: 247 500 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

20200121_161716 (2)

 

Fiche 6 – Podpora nezemědělských činností


 Nákup lakovací odsávací stěny

 

 Žadatel: D-Fortel s.r.o.
 Opatření: F6
 Obsah projektu: Díky zakoupené odsávací a filtrační stěně můžeme provádět povrchovou úpravu sami, čímž ušetříme nemalé prostředky na výrobu našich výrobků. Díky dvojnásobnému systému filtrace má neutrální vliv na životní prostředí.
 Celkové náklady: 206 184 Kč
 Poskytnutá dotace: 76 680 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2020

IMG_0110 IMG_0111