↑ Return to STRATEGIE 2021+

Připomínkování dokumentu

Koncepční část SCLLD je základním strategickým dokumentem MAS pro období 2021 – 2027. Na tuto část budou navazovat akční plány k jednotlivým operačním programům. Koncepční část strategie byla dokončena kanceláří MAS v průběhu července 2021.

Připomínkování dokumentu

Koncepční-část-SCLLD verzce 1

Formulář připomínkování SCLLD – koncepní část

 

Vaše připomínky zašlete do 23. 8. 2021 na e-mail : manager@zivepomezi.cz