↑ Return to Klimagreen

Semináře

Během roku 2018 a 2019 se v hotelu Rokiten v Moravském Krumlově uskutečnily 3 kola seminářů v rámci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ (zkráceně „Klimatická zeleň“ či „Klimagreen„).

Účastníci seminářů měli možnost se seznámit s významem krajinné zeleně pro udržování mikroklimatu. Zeleň byla představena také jako účinný prostředek v boji proti erozi a suchu. Přítomným z řad zástupců obcí a veřejnosti byly nastíněny možnosti financování zelené infrastruktury, postupy při výsadbě zeleně a informace k následné péči o vysazené stromy a keře.

IMG_20180517_095309 IMG_20180517_095405sdrdavdavdav

Prezentace ze semináře:
1_Klimaticka_zelen_projekt_v_kostce

2_Rotter + Krška_Podbrněnsko_Živé pomezí

3_Klimagrun_prezentace_JSch.MP_zivepomezi

4_Možnosti financování zeleně