↑ Return to Klimagreen

Semináře

Ve čtvrtek 17. května 2018 se v hotelu Rokiten v Moravském Krumlově uskutečnil první ze série seminářů v rámci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ (zkráceně „Klimatická zeleň“ či „Klimagreen„).

Účastníci semináře měli možnost se seznámit s významem krajinné zeleně pro udržování mikroklimatu. Zeleň byla představena také jako účinný prostředek v boji proti erozi a suchu. Přítomným z řad zástupců obcí a veřejnosti byly nastíněny možnosti financování zelené infrastruktury.

IMG_20180517_095309 IMG_20180517_095405

Prezentace ze semináře:
1_Klimaticka_zelen_projekt_v_kostce

2_Rotter + Krška_Podbrněnsko_Živé pomezí

3_Klimagrun_prezentace_JSch.MP_zivepomezi

4_Možnosti financování zeleně