↑ Return to 1. výzva PRV 2018

Vybrané a nevybrané projekty

16. 8. 2018 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií.

20. 8. 2018 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci