↑ Return to Projekty

Regionální značka

Regionální značení a regionální značka

Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční a známé např. zdravým prostředím či lidovými tradicemi, tak i „nové“ či zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které se zde vyrábějí a vznikají. Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 22 regionů např. Krkonoše, Šumava, Moravský kras atd.  V každém z nich vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území. V návaznosti na značení výrobků se v některých regionech (zatím Šumava, Jeseníky, Prácheňsko, Kraj blanických rytířů, Moravské Kravařsko a brzy i Haná) značení používá i k podpoře vybraných ubytovacích a stravovacích zařízení. V Jeseníkách a na Šumavě se značí dokonce i zážitky.

Asociace regionálních značek

Asociace regionálních značek (ARZ) vznikla v roce 2008, kdy již bylo nutné zastřešit úspěšně se rozvíjející aktivity spojené se značením. ARZ je koordinátorem na národní úrovni v systému regionálního značení výrobků a služeb a je sdružením regionů s vlastní značkou. Činnost ARZ je upravena stanovami a vnitřním řádem.

Regionální koordinátor

V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Regionální značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po splnění určitých jednotných pravidel. Systém regionálních značek je otevřený každému regionu, který má jasně vymezené hranice. Iniciátorem vzniku nové značky musí být místní organizace či instituce, která se na základě konsensu potenciálních držitelů značky a dalších zapojených subjektů ujme role regionálního koordinátora.

Význam regionálního značení

Značení je určeno jak návštěvníkům regionů, kterým pomáhá objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce, čímž udržují i tradici na daném území. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

ZNOJEMSKO-regionální produkt

Příprava regionálního značení na Znojemsku byla zahájena v roce 2011. Prvotní záměr byl předložen v srpnu 2011 na valné hromadě ARZ. Po jednání s partnery na Znojemsku se místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko stala v březnu 2012 členem Asociace regionálních značek  a regionálním koordinátorem regionálního značení na Znojemsku.