↑ Return to 2. výzva 2008

Realizované projekty

Fiche 8 – OBNOVA A ROZVOJ VESNICE

» Stavební úpravy hřiště pro děti a mládež, Hostim

Žadatel: Obec Hostim
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
Obsah projektu: Výsledkem projektu bylo vybudování multifunkčního sportovního hřiště a dětského hřiště, které navázalo na stávající sportovní areál. Stavební úpravy spočívaly v realizaci nového hřiště pro míčové hry (odbíjená, tenis, malá kopaná, basketbal, nohejbal) o rozměrech 17 x 36 m a dětského hřiště o rozměrech 17 x 4 m. Na dětském hřišti bylo umístěno pískoviště se skluzavkou, houpadla na pružině, žebřiny s lanovou houpačkou, přenosná houpadla a lavičky. Součástí hřiště je uzamykatelná buňka pro úschovu sportovního nářadí a náčiní, míčů a prostředků na úpravu plochy hřiště.
Celkové náklady: 1 635 706,- Kč
Poskytnutá dotace: 1 157 751,- Kč
Doba realizace: 2008 – 2010

 Před:

ap9264547

Po:

 imga0555 imga0539 imga0537


Fiche 9 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

» Podzemí v Přeskačích

Žadatel: Obec Přeskače
Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
Obsah projektu: Realizací projektu byly návštěvníkům zpřístupněny historicky hodnotné podzemní chodby a místnosti  ze 14. století. Vstupní objekt do podzemí byl navržen a postaven tak, aby ladil s nedalekým románským kostelem. U vstupu do podzemí byla umístěna kulturně – historická expozice s nálezy keramiky z chodeb a archeologické nálezy z okolí .
Celkové náklady: 852 990,-Kč
Poskytnutá dotace: 646 502,- Kč
2008 – 2010

Před:

483 460 493

Po:

uzkaachodba pb061013 kamenneasedatkoavasirokeachodbe