↑ Return to STRATEGIE 2021+

Koncepční část SCLLD 21+

Koncepční část SCLLD 2021-2027

Koncepční část SCLLD je základním strategickým dokumentem MAS pro období 2021 – 2027. Na tuto část budou navazovat akční plány k jednotlivým operačním programům. Koncepční část strategie byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena 24. 9. 2021