↑ Return to Projekty

Po stopách prapředků

PO STOPÁCH PRAPŘEDKŮ

je společný projekt místních akčních skupin Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a MAS Dolní Morava.

Cílem projektu je zmapování prehistorického dědictví obou území v minulosti bohatě osídlených různými kulturami a společenstvími humanoidů. Vytvoření společné veřejně přístupné databáze těchto dat, jako potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, rozšiřující nabídku pro návštěvníky obou MAS. Vzniknou 3 naučné stezky. Vznikne 1 muzejní expozice místního významu a vyhlídkové místo. Bude vydána tištěná brožura zaměřená na prehistorické dědictví v návaznosti na cestovní ruch a propagační materiály popisující spolupráci.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Partneři:

KMAS (koordinátor): MAS Dolní Morava

PMAS (partnerská MAS): Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Financování:

Projekt je financován Evropskou unií, Evropským zemědělský fondem pro rozvoj venkova

Dotace: Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 ,

              Osa IV. Leader, opatření: IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce

Odkaz na elektronickou publikaci: http://mas-dolnimorava.cz/prapredci/

loga-2---small