↑ Return to 4. výzva 2010

Realizované projekty


Fiche 1 – MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

» Sklad pro školkařské výpěstky

 Žadatel: Rostislav Venuta
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.1.1
 Obsah projektu: V rámci projektu byla rekonstruována  budova pro skladování školkařských výpěstků soukromého zemědělského podnikatele, jehož produkce je zaměřena na ovocné školkařství. Po stavebních úpravách byl v objektu zbudován sklad školkařských výpěstků, kancelářské prostory, sociální zařízení, sklad osiva, třídírna podnoží, sklad podnožía sklad zeminy.
 Celkové náklady: 2 332 066,- Kč
 Poskytnutá dotace: 1 000 000,- Kč
 Doba realizace: 2010 – 2011

Před:

kadov-rekonstrukce

Po:

imga5062 imga5063


» Výstavba foliovníků v zahradnictví Vedrovice

 Žadatel: Iveta Kudláčková
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ I.1.1.1
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na modernizaci malého rodinného zahradnictví ve Vedrovicích, které se specializuje na produkci zeleniny a okrasných rostlin. Předmětem dotace byla výstavba dvou fóliovníků o rozměrech 9,3 x 40m a 9,6 x 40m, které budou využívány k pěstování zeleniny, množení a k produkci okrasných květin.
 Celkové náklady: 1 016 760,- Kč
 Poskytnutá dotace:    564 500,- Kč
 Doba realizace: 2010 – 2011

Po:

IMG_6951imga6948IMG_6950


 

Fiche 5 – PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE

» Vnitřní vybavení v truhlářské dílně

 Žadatel: Jiří Hrdina
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.1.2
 Obsah projektu: Cílem projektu bylo zmodernizovat truhlářskou dílnu. Pro zkvalitnění výroby i prostředí pro zaměstnance byl pořízen vícevřetenový kolíkovacíý stroj, odsávací potrubí a ventilátor.Další zařízení – briketovací lis s příslušenstvím – zabezpečí, že odpadový materiál z dílny jako jsou piliny, hobliny a dřevěný prach, bude dále zpracován na brikety, které je dále možné využívat ke spalování.
 Celkové náklady: 5 856 370,- Kč
 Poskytnutá dotace:    416 640,- Kč
 Doba realizace: 2010 – 2011

Po:

dsca0001 imga2951 imga2952


 

Fiche 9- KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

» Oprava Kaple sv. Jana Nepomuckého

 Žadatel: Obec Ctidružice
 Opatření: Program rozvoje venkova
ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Výsledkem projektu byla opravená nemovitá kulturní památka Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Ctidružicích. V rámci stavebních úprav došlo k odstranění příčin zavlhání zdiva, opravě povrchu fasády, sanačnímu opatření, rekonstrukci podlah kaple, opravám vnitřních omítek a nátěrům výplní otvorů.
 Celkové náklady: 245 662,- Kč
 Poskytnutá dotace: 184 246,- Kč
 Doba realizace: 2010 – 2011

  Před:

p1050138

Po:

kaple-1 kaple-2


» Obnova objektu márnice Hostim

 Žadatel: Římskokatolická farnost Hostim
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Předmětem projektu byla márnice na hřbitově v Hostimě, který je jako celek kulturní památkou. V rámci obnovy objektu márnice bylo provedeno odvodnění  obvodového zdiva vyspárováním přilehlého terénu od objektu, obnova fasády oklepáním odulých míst a opravou omítek s novým nátěrem fasády vápennou ličkou, osazeny nové vstupní dveře včetně zárubně, došlo k lokální výměně prvků krovu,  nahrazení stávající střešní krytiny jinou taškou bobrovkou, statickému zajištění štítu s reliéfem a další práce.
 Celkové náklady: 174 540,- Kč
 Poskytnutá dotace: 157 086,- Kč
 Doba realizace: 2010 – 2011

 

Po:

obraz052 obraz054


 » Průzkum podzemních prostor pod náměstím v Blížkovicích

 Žadatel: Městys Blížkovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Na základě geofyzikálního, inženýrsko-geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu došlo k lokalizaci podzemních prostor pod náměstím, objasnění geologické situace a byl navržen způsob sanace.
Po prvotním průzkumu bude následovat další etapa, a to sanace sklepních prostor, odstranění nánosů ze sklepů a následnému zpřístupnění sklepních prostor pod náměstím. Cílem městyse Blížkovice je zpřístupněnou část podzemí opravit do původního stavu a vzhledu, aby tím stále žila památka na minulost.
 Celkové náklady: 1 109 268,- Kč
 Poskytnutá dotace:    855 000,- Kč
 Doba realizace: 2010 – 2011

 Po:

podzemi-a3a podzemi-a1a