↑ Return to Leader

Strategický plán Leader 2007-2013

SPL -opatření IV.1.2. Relizace místní rozvojové strategie

Projeky SPL dle mikroregionů

EX post hodnocení Strategického plánu Leader

SPL – činnost místní akční skupiny podpořená v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Monitorovací zprávy o metodě Leader

Monitorovací zprávy o činnosti MAS

rok 2011
k 1.etapě 2011období leden – duben  MZ 1/2011
 k 2.etapě 2011 období květen – srpen  MZ 2/2011
 k 3.etapě 2011 období září – prosinec MZ 3/2011
rok 2012
k 1.etapě 2012období leden – duben MZ 1/2012
k 2.etapě 2012období květen – srpen MZ 2/2012
k 3.etapě 2012období září – prosinec MZ 3/2012

 

rok 2013
k 1.etapě 2013období leden – duben MZ 1/2013
k 2.etapě 2013období květen – srpen MZ 2/2013
k 3.etapě 2013období září – prosinec MZ 3/2013

 

rok 2014
k 1.etapě 2013období leden – duben MZ 1/2014