↑ Return to Tradice Jižní Moravy

Písně na Znojemsku – přednáška

„Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy“, projekt spolupráce podpořený v opatření IV.2.1.a Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013″

videa z akce

přednáška PhDr. Marta Toncrová Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D.

přednáška o písních v Podluží, zpívají Mužáci z Hrušek

úterý 27. 5. 2014 od 16.30 do 19.30 hodin

Moravský Krumlov Školící centrum OSP, Znojemská ul.

odkaz na mapu zde.

Přednáší:

PhDr. Marta Toncrová (Akademie věd ČR, Etnologický ústav)

Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Zazpívají Mužáci z Hrušek (Podluží)

pisne

plakát k akci

Přednáška je součástí  projektu spolupráce “Oživení tradic a fokloru na jihu Moravy”. Cílem projektu je podpořit identitu regionu a posílit vztah obyvatel k místu svého života. Projektem chceme oživit dění v regionu prostřednictvím seminářů, publikační činnosti  a doplněním materiálně-technického vybavení pro pořádání kulturních akcí. V rámci projektu proběhne několik interaktivních přednášek na které je zvána co nejširší veřejnost.

Partnerem projektu je MAS Dolní Morava. Podluží je tradiční region ve vztahu k folkloru a uchování tradic. Výměna zkušeností v rámci plánovaných aktivit bude významným zdrojem inspirace a přenosu zkušeností do regionu severozápadního Znojemska.

Obèerstvení je zajištìno. Účast je bezplatná.

imga3358 imga3343