↑ Return to STRATEGIE 2014+

K přípravě strategie

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko se připravuje na nové programovací období 2014 – 2020. Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie je zpracování nové strategie rozvoje území. Tato strategie je střednědobým koncepčním dokumentem a je to hlavní nástroj komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitní místní rozvoj je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a ekonomických subjektů.

Strategie musí definovat aktuální a strategické potřeby regionu a musí podporovat dlouhodobě udržitelný rozvoj území. Na základě analýz dále strategie definuje vize, cíle, opatření, záměry a projekty, jejichž naplnění bude mít příznivý vliv na rozvoj území.

Na přípravě strategie se také podílí veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření, kulatých stolů a diskusí. Čím více místních aktérů se zapojí, tím lépe se nám podaří zmapovat potřeby v našem regionu.