«

»

Zář 14

Vyhlášení 3. výzvy – IROP – Vzdělávání

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 14. 9. 2020 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Příjem žádostí do 16. 11. 2020

3. výzva – IROP – Vzdělávání