«

»

Bře 30

Vyhlášení 4. výzvy – IROP- Cyklodoprava

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 1. 4. 2021 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na aktivitu Cyklodoprava.

Příjem žádostí do 3. 5. 2021

 4. VÝZVA IROP – CYKLODOPRAVA