«

»

Úno 27

Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2018

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2018.

Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. -31. 12. 2018