Termíny seminářů

Na přednášky se NENÍ třeba přihlašovat.

 Po absolvování jednoho semináře získá účastník osvědčení, po absolvování všech seminářů jednoho cyklu získá účastník certifikát a malý dárek. Přednášky jsou pro účastníky bezplatné, zpáteční jízdné hromadnou dopravou bude proplaceno.

Občerstvení je zajištěno.

Termíny v roce 2014

Finanční gramotnost

Datum:            10.9., 17.9., 24.9. a 8.10. 2014 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin

Místo konání:  Vedrovice, muzeum, 1.patro

Vzdělávací moduly: 1. peněžní gramotnost, 2. cenová gramotnost, 3. rozpočtová gramotnost, 4. trh finančních produktů.

 

Spotřebitelská gramotnost

Datum:            15. 10., 22.10. a 5.11. 2014  (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin

Místo konání:  Mikulovice, zasedací místnost obecního úřadu

Vzdělávací moduly: 1. orientace na trhu, cenové praktiky, reklama, 2. závazkové (smluvní) vztahy, nepřípustná smluvní jednání, reklamace, 3. psychologické aspekty spotřebitelského chování, ochrana spotřebitele

 

Základní ICT dovednosti  (práce s počítačem)

Datum:            12. 11., 19.11., 26.11., 3.12.  a 10.12.2014 (vždy ve středu)                                               od 17 do 19 h.

Místo konání:  Ctidružice, kulturní dům

Vzdělávací moduly: 1. základy používání PC a správa souborů, 2. textové kancelářské programy, 3. tabulkové kancelářské programy, 4. počítačová grafika a multimédia, 5. internet, e-mail, počítačová bezpečnost.   

 

Termíny v roce 2015

Základy podnikání

Datum:             7.1., 14.1., 21.1. a 28.1. a 4.2. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 h.

Místo konání:  Jevišovice, městský úřad, přízemí

Vzdělávací moduly: 1. formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet, 2. finanční řízení, 3. řízení lidských zdrojů a daňový systém, 4. marketing podniku, 5. management podniku

 

Finanční gramotnost

Datum:             11.2., 18.2., 4.3. a 11.3. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin

Místo konání:  Ctidružice, kulturní dům

Vzdělávací moduly: 1. peněžní gramotnost, 2. cenová gramotnost, 3. rozpočtová gramotnost, 4. trh finančních produktů.

 

Spotřebitelská gramotnost

Datum:             18.3., 25.3. a 1.4. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin

Místo konání:   Vedrovice, muzeum, 1.patro

Vzdělávací moduly: 1. orientace na trhu, cenové praktiky, reklama, 2. závazkové (smluvní) vztahy, nepřípustná smluvní jednání, reklamace, 3. psychologické aspekty spotřebitelského chování, ochrana spotřebitele

 

Základy podnikání

Datum:             8.4., 15.4., 22.4., 29.4. a 6.5. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin

Místo konání:  Vémyslice, Hotel Ryšavý

Vzdělávací moduly: 1. formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet, 2. finanční řízení, 3. řízení lidských zdrojů a daňový systém, 4. marketing podniku, 5. management podniku

 

Základní ICT dovednosti  (práce s počítačem)

Datum:             13.5., 20.5., 27.5., 3.6. a 10.6.2015  (vždy ve středu), od 17 do 19 h.

Místo konání:   Mikulovice, zasedací místnost obecního úřadu

Vzdělávací moduly: 1. základy používání PC a správa souborů, 2. textové kancelářské programy, 3. tabulkové kancelářské programy, 4. počítačová grafika a multimédia, 5. internet, e-mail, počítačová bezpečnost.

 

Bližší organizační informace získáte u koordinátora projektu: Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní osoba: Ing. Hana Kunčáková, kuncakova@zivepomezi.cz, tel: 513 036 340.