Informace o projektu

Projekt „Síť dalšího vzdělávání na venkově“ se zaměřuje na vzdělávání ekonomicky aktivního obyvatelstva (zaměstnaní i nezaměstnaní) z obcí do 2 000 obyvatel na území Jihomoravského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Konkrétně v regionech místních akčních skupin Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. a Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s..

Prostřednictvím série unikátních vzdělávacích akcí zaměřených na finanční gramotnost, spotřebitelskou gramotnost, ICT dovednosti a základy podnikání se jejich účastníci proškolí v základních dovednostech potřebných nejen pro osobní život, ale i pro lepší uplatnitelnost na trhu práce.

logo