↑ Return to Dotace

Granty

NADACE ČEZ

  • Oranžové hřiště – Grantové řízení je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Příjemci podpory: všechny právnické osoby

Příjem žádostí: 6.1.2020 – 31.12.2020

  • Podpora regionů – Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Příjemci podpory: všechny právnické osoby

Příjem žádostí: 2.1.2019 – 31.12.2019

  • Oranžový přechod - Podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům, studentům a pedagogům začlenění do výuky.

Příjemci podpory: Města a obce v ČR

Příjem žádostí: 2.1.2019 – 31.3.2019

Výše příspěvku: 120 000 Kč

  • Stromy – Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí.

Příjemci podpory: Města a obce v ČR

Příjem žádostí: 1.5.2019 – 31.5.2019

Výše příspěvku: 150 000 Kč

  • Podpora regionů – Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí..

Příjemci podpory: PO se sídlem v  ČR

Příjem žádostí: 6.1.2020 – 31.12.2020

Výše příspevku: není stanovena

 

Podrobné informace o grantech vyhlašovaných společností ČEZ – odkaz.