↑ Return to Dotace

Granty

NADACE ČEZ

  • Oranžové hřiště – Grantové řízení je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Příjemci podpory: všechny právnické osoby

Příjem žádostí: průběžně

  • Podpora regionů – Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Příjemci podpory: všechny právnické osoby

Příjem žádostí: průběžně

  • Stromy pro rok 2017 – Grantové řízení je zaměřeno na výsadbu a obnovu alejí a stromořadí.

Příjemci podpory: obce

Příjem žádostí: 1. 7. – 31. 7. 2017

  • Oranžový přechod – Grantové řízení je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou  instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci sloupového osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu

Příjemci podpory: obce a městské části

Příjem žádostí: 2. 1. – 28. 2. 2017

Podrobné informace o grantech vyhlašovaných společností ČEZ – odkaz.

 

 

  • TechSoup Česká republika – Díky TechSoup mohou neziskové organizace získat téměř zdarma* širokou škálu softwarových produktů od společnosti Microsoft (produkty: Windows 8, Office 2013 atd.), SAP, Zoner Software nebo síťové produkty od společnosti Cisco.

Příjemci podpory: nadace, spolky, o.p.s., občanská sdružení, účelová zařízení církví, veřejné knihovny

Příjem žádostí: průběžně

  • Města z jiného těstaPodpora rozhodovacích procesů se zapojením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách. Podporu lze použít na plánování a organizaci informačních kampaní, odborné posudky, petiční akce a místní referenda, právní služby a soudní poplatky.

Příjemci podpory: neziskové organizace, neformální skupina alespoň 3 osob

Příjem žádostí: průběžně