↑ Return to Dotace

Granty

NADACE ČEZ

  • Oranžové hřiště – Grantové řízení je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Příjemci podpory: Právnické osoby v ČR

Příjem žádostí: celoročně

Výše příspěvku: 2 000 000 Kč

  • Podpora regionů – Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Příjemci podpory: Právnické osoby v ČR

Příjem žádostí: celoročně

  • Oranžový přechod – Podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům, studentům a pedagogům začlenění do výuky.

Příjemci podpory: Města a obce v ČR

Příjem žádostí: 1.2.2021 – 30.4.2021

Výše příspěvku: 120 000 Kč

  • Stromy – Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí.

Příjemci podpory: Právnické osoby v ČR

Příjem žádostí: 1.2.2021 – 26.2.2021
1.6.2021 – 30.7.2021

Výše příspěvku: 150 000 Kč

  • Neziskovky – Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.

Příjemci podpory: Neziskové organizace registrované podle zákona o sociálních službách

Příjem žádostí: 1.3.2021 – 26.3.2021
Výše příspěvku: 200 000 Kč

  • Zaměstnanecké granty – Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ). Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky, atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

Příjemci podpory: Neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

Příjem žádostí: 1.3.2021 – 31.3.2021

Výše příspevku: 30 000 Kč

 

Podrobné informace o grantech vyhlašovaných společností ČEZ – odkaz.