↑ Return to Dotace

Krajské dotace pro rok 2018

PODPORA ROZVOJE VENKOVA
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2018 – 28. 2. 2018
 • aktivity:
  • DT1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   - příjemce: Obec s méně než  3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT3 – Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli, svazek obcí
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
  • DT4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min.spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT5 – Obecní knihovny
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč
  • DT6 - Společné integrované projekty
   příjemce: svazek obcí
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně
   - příjemce: Obec s méně než  3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč

 

PODPORA BOJE PROTI SUCHU A ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 12. 2. 2018 – 5. 10. 2018
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: Obec, dobrovolný svazek obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, drobný zemědělský podnikatel
 • výše podpory: 20 000 – 300 000 Kč.

      

             ZDRAVÉ MUNICIPALITY – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 12. 2. 2018 – 23. 2. 2018
 • min. spoluúčast žadatele: 20 %
 • žadatelé: Obce, dobrovolné svazky obcí
 • výše podpory: 14 000 – 50 000 Kč.

 

          PODPORA VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ- podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2018 – 28. 2. 2018
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: právnické osoby – obce; DSO; určené spolky
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
 • aktivity:
  • DT 1 – Prezentace vinařství a vinohradnictví
  • DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

 

        PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 28. 2. 2018 – 3. 8. 2018 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 40 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 0 – 2 000 000 Kč

         
PODPORA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
A ÚPRAVY BĚŽECKÝCH TRATÍ
- podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2018 – 28. 2. 2018 do 15:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 30 000 – 70 000 Kč

 

       DOTACE OBCÍM NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNÚ- info   ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2018 – 16. 3. 2018
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: města a obce
 • výše podpory: 0 – 200 000 Kč

 

PODPORA PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMUpodrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2018 – 28. 2. 2018
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč

 

MUZEJNÍ NOCI A NOCI KOSTELŮ V JMK - podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 12. 2. 2018 – 28. 2. 2018
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2017 nebo v rámci Noci kostelů 2017 na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč

 

PODPORA ROZVOJE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 12. 2. 2018 – 28. 2. 2018
 • aktivity:
  • 1 – Podpora projektů v oblasti kultury (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč)
  • 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) – (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 10 %, výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč)
  • 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 100 000 – 500 000 Kč)
  • 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek (žadatel: fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 25 000 – 200 000 Kč )

 

PODPORA JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ -
podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 12. 2. 2018 – 28. 2. 2018
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH
 • minimální výše podpory: 15 000 Kč