↑ Return to Dotace

Krajské dotace pro rok 2021

PODPORA ROZVOJE VENKOVA
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • aktivity:
  • DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   – příjemce: Obec s méně než  3 000 obyvateli
   – min. spoluúčast: 50%
   – výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT 4 – Opravy místních komunikacích a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
   – příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   – min. spoluúčast: 50%
   – výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč

 

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI EVVO 2021 podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • min. spoluúčast žadatele: 20 %
 • žadatelé: Nevládní neziskové organizace, obce. dobrovolné svazky obcí a školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj
 • výše podpory: 20 000 – 80 000 Kč

 

PODPORA BOJE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 • příjem žádostí od: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • DT1- Zadržení vody v krajině
  – příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek dotačního programu
  – výše podpory: 25 000 – 400 000 Kč
  – min. spoluúčast: 50%
 • DT2 – Následná péče o zeleň
  – příjemci: obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola, škola a školské zařízení a nestátní neziskové organizace
  – výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč
  – min. spoluúčast: 30%
 • DT3 – Projektová dokumentace
  -příjemci: obce a dobrovolné svazky obcí, jejiž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje
  -výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
  -min. spoluúčast: 40%
 • DT4 – Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn
  -příjemci: obce a dobrovolné svazky obcí, jejiž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje
  -výše podpory: 25 000 – 60 000 Kč
  -min. spoluúčast: 40%
        

 

PODPORA PROVOZU VENKOVSKÝCH PRODEJEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 • příjem žádostí od: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • varianta 1 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec
  – příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  – výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  – min. spoluúčast: 50%
 • varianta 2 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba
  – příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  – výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  – min. spoluúčast: 50%
 • varianta 3 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec
  – příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  – výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  – min. spoluúčast: 50%
 • varianta 4 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz)
  – příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  – výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  – min. spoluúčast: 50%

 

 

          PODPORA VINAŘSTVÍ, VINOHRADNICTVÍ, OVOCNÁŘSTVÍ A ZELINÁŘSTVÍ – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: právnické osoby – obec; svazek obcí; spolek, obecně prospěšná spol.
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
 • aktivity:
  • DT 1 – Prezentace vinařství a vinohradnictví
  • DT 2 – Prezentace ovocnářství a zelinářství

 

PODPORA SPORTU
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory:
  okruh A: 50 000 – 150 000 Kč
  okruh B: 25 000 – 100 000 Kč
 • Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku
 • Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

 

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládežepodrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: spolky a pobočné spolky, církve a náboženské společnosti
 • výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč

 

DOTAČNÍ PROGRAM NA ČINNOST NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • min. spoluúčast žadatele: 25 %
 • žadatelé: spolky, církve, nadace
 • výše podpory: 0 – 200 000 Kč

 

PODPORA A PŘÍPRAVY REKONSTRUKCÍ HISTORICKÝCH SPORTOVNÍCH ZAŽÍZENÍ TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT A OBCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2021 podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 % obce a 10 % tělocvičné jednoty
 • žadatelé: obce a tělocvičné jednoty ve smyslu dotačního programu
 • výše podpory: 200 000 – 500 000 Kč

 


PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí 1. kolo od: 15. 2. 2021 od 8:00 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • příjem žádostí 2. kolo do: 6. 8. 2021 do 14:00
 • DT – Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021
  – příjemci: PO splňující podmínky DP
  – výše podpory: 25 000 – 1 000 000 Kč
  – min. spoluúčast: 40%

 

         
PODPORA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
A ÚPRAVY BĚŽECKÝCH TRATÍ
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí od: 15. 2. 2021 od 8:00 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • DT1 – Čistota cyklistických komunikací
  – příjemci: PO splňující podmínky DP
  – výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  – min. spoluúčast: 30%
 • DT2 – Údržba singletrailů
  – příjemci: příjemci: PO splňující podmínky DP
  – min. výše podpory: 25 000 Kč
  – max. výše podpory: 8 000 Kč na 1 km udržovaných singletrailů
  – min. spoluúčast: 30%
 • DT3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí
  – příjemci: PO splňující podmínky DP
  – výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  – min. spoluúčast: 30%

 

    DOTACE OBCÍM NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNÚ – info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 3. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: Obec, město, městys, statutární město
 • výše podpory: 0 – 200 000 Kč

 

PODPORA PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMUpodrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč

 

Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v JMK – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: není požadována
 • žadatelé: FO a PO, která provozuje certifikované TIC
 • výše podpory: 25 000 – 50 000 (v případě provozování 1 provozovny)    /100 000 Kč (v případě provozování 2 a více provozoven)

 

PODPORA ROZVOJE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • aktivity:
  • 1 – Podpora projektů v oblasti kultury
   – žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   – min. spoluúčast žadatele: 50 %,
   – výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč
  • 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
   – žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   – min. spoluúčast žadatele: 10 %,
   – výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč
  • 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky
   – žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   – min. spoluúčast žadatele: 50 %,
   – výše podpory: 100 000 – 500 000 Kč
  • 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek
   – žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   – min. spoluúčast žadatele: 50 %,
   – výše podpory: 25 000 – 200 000 Kč

 

PODPORA JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ –
podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 od 8:00 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH
 • minimální výše podpory: 15 000 Kč

 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY ŠKOL pro rok 2021
podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 od 8:00  – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: není požadována
 • žadatelé: Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.
 • výše podpory: 20 000 – 80 000 Kč

 


DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT –
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 od 8:00 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Spolky nebo poboční spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další práv.osoby, jejich činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území JMK
 • výše podpory: 20 000 – 1 000 000 Kč


PODPORA VČELAŘSTVÍ –
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • DT 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
  – příjemci: Právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které provozují včelařský kroužek mládeže
  – výše podpory: 5 000 – 15 000 Kč
  – min. spoluúčast: 10 %
 • DT 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin
  – příjemci: Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. a včelařské spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje
  – výše podpory: 10 000 – 30 000 Kč
  – min. spoluúčast: 10 %
 • DT 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček
  – příjemci: Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. a včelařské spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 15 a nejvíce 500 chovatelů včel na území JMK evidovaných podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb
  – výše podpory: 10 000 – 40 000 Kč
  – min. spoluúčast: 10 %

 

PODPORA SLUŽEB PRO RODINY POSKYTOVANÝCH NESTÁTNÍMI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI –
podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: není požadovaná
 • žadatelé: spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby
 • výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč

 

 

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: není požadována
 • žadatelé: spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč

 

PODPORA RODINNÉ A SENIORSKÉ POLITIKY NA ÚROVNI OBCÍ podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 17:00
 • min. spoluúčast žadatele: není požadována
 • žadatelé: bce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna
 • výše podpory: 25 000 – 50 000/100 000 Kč

 

Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • min. spoluúčast žadatele: 0 %
 • žadatelé: Žadatel o zařazení do stipendijního programu může být pouze student studující zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT.
 • výše podpory: 30 000 – 40 000 Kč

 

PODPORA POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2021 – 1. 3. 2021
 • min. spoluúčast žadatele: 20 %
 • žadatelé: FO a PO
 • výše podpory: 5 000 – 10 000 000 Kč