↑ Return to Dotace

Krajské dotace pro rok 2020

PODPORA ROZVOJE VENKOVA
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • aktivity:
  • DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   - příjemce: Obec s méně než  3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT 3 – Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli, svazek obcí
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
  • DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min.spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT 5 – Obecní knihovny
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč
  • DT 6 – Společné integrované projekty
   příjemce: svazek obcí
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně
   - příjemce: Obec s méně než  3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 150 000 Kč

 

ZDRAVÉ MUNICIPALITY JMK 2020 podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 17. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 20 %, 50 %
 • žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč

 

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI EVVO 2020 podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • min. spoluúčast žadatele: 20 %
 • žadatelé: Nevládní neziskové organizace, obce. dobrovolné svazky obcí a školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj
 • výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč

 

PODPORA BOJE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 • příjem žádostí od: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • DT1- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině- příjemci: Všechny PO splňující podmínky DP
  - výše podpory: 25 000 – 400 000 Kč
  - min. spoluúčast: 50%
 • DT2 – Následná péče o zeleň
  - příjemci: obec, DSO, škola, spolek splňující podmínky DP
  - výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč
  - min. spoluúčast: 30%

      

 

PODPORA PROVOZU VENKOVSKÝCH PRODEJEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 • příjem žádostí od: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • varianta 1 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec
  - příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  - výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  - min. spoluúčast: 50%
 • varianta 2 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba
  - příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  - výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  - min. spoluúčast: 50%
 • varianta 3 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec
  - příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  - výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  - min. spoluúčast: 50%
 • varianta 4 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz)
  - příjemci: obec s méně než 750 obyvateli
  - výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  - min. spoluúčast: 50%

 

 

          PODPORA VINAŘSTVÍ, VINOHRADNICTVÍ, OVOCNÁŘSTVÍ A ZELINÁŘSTVÍ – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: právnické osoby – obce; DSO; určené spolky
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
 • aktivity:
  • DT 1 – Prezentace vinařství a vinohradnictví
  • DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

 

PODPORA SPORTU
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 17. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 25 000 –  150 000 Kč / 200 000 Kč
 • Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku
 • Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

 

PODPORA A PŘÍPRAVY REKONSTRUKCÍ HISTORICKÝCH SPORTOVNÍCH ZAŽÍZENÍ TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT A OBCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2020 podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 % obce a 10 % tělocvičné jednoty
 • žadatelé: obce a tělocvičné jednoty ve smyslu dotačního programu
 • výše podpory: 200 000 – 500 000 Kč

 


PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY
- podrobné info ZDE

 • příjem žádostí 1. kolo od: 14. 2. 2020 od 8:00 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • příjem žádostí 2. kolo do: 31. 7. 2020 do 14:00
 • DT – Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020- příjemci: PO splňující podmínky DP
  - výše podpory: 25 000 – 2 000 000 Kč
  - min. spoluúčast: 40%

 

         
PODPORA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
A ÚPRAVY BĚŽECKÝCH TRATÍ
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí od: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • DT1 – Čistota cyklistických komunikací- příjemci: PO splňující podmínky DP
  - výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  - min. spoluúčast: 30%
 • DT2 – Údržba singletrailů
  - příjemci: příjemci: PO splňující podmínky DP
  - min. výše podpory: 25 000 Kč
  - max. výše podpory: 10 000 Kč na 1 km udržovaných singletrailů
  - min. spoluúčast: 30%
 • DT3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí
  - příjemci: PO splňující podmínky DP
  - výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  - min. spoluúčast: 30%

 

       DOTACE OBCÍM NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNÚ – info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: města a obce
 • výše podpory: 0 – 200 000 Kč

 

PODPORA PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMUpodrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč

 

MUZEJNÍ NOCI A NOCI KOSTELŮ V JMK – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejní noci 2020 nebo v rámci Noci kostelů 2020 na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč

 

PODPORA ROZVOJE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • aktivity:
  • 1 – Podpora projektů v oblasti kultury
   - žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   - min. spoluúčast žadatele: 50 %,
   - výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč
  • 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
   - žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   - min. spoluúčast žadatele: 10 %,
   - výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč
  • 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky
   - žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   - min. spoluúčast žadatele: 50 %,
   - výše podpory: 100 000 – 500 000 Kč
  • 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek
   - žadatel: fyzická nebo právnická osoba,
   - min. spoluúčast žadatele: 50 %,
   - výše podpory: 25 000 – 200 000 Kč

 

PODPORA JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ -
podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH
 • minimální výše podpory: 15 000 Kč

 

PREVENCE KRIMINALITY podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Obce v územním obvodu Jihomoravského kraje.
 • výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč

 


DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT –
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Spolky nebo poboční spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další práv.osoby, jejich činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území JMK
 • výše podpory: 20 000 – 1 000 000 Kč


PODPORA VČELAŘSTVÍ –
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • DT 1 – Podpora zájmového včelařství
  - příjemci: Fyzické osoby
  - výše podpory: 5 000 – 15 000 Kč
  - min. spoluúčast: 50 %
 • DT 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
  - příjemci: Právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které provozují včelařský kroužek mládeže
  - výše podpory: 5 000 – 17 000 Kč
  - min. spoluúčast: 10 %
 • DT 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin
  - příjemci: Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. a včelařské spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje
  - výše podpory: 10 000 – 30 000 Kč
  - min. spoluúčast: 10 %
 • DT 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček
  - příjemci: Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. a včelařské spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 20 a nejvíce 500 chovatelů včel na území JMK evidovaných podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb
  - výše podpory: 10 000 – 40 000 Kč
  - min. spoluúčast: 10 %

 

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: není požadována
 • žadatelé: spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč

 

PODPORA RODINNÉ A SENIORSKÉ POLITIKY NA ÚROVNI OBCÍ podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: není požadována
 • žadatelé: bce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna
 • výše podpory: 25 000 – 50 000/100 000 Kč

 

PODPORA POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020
 • min. spoluúčast žadatele: 20 %
 • žadatelé: FO a PO
 • výše podpory: 5 000 – 10 000 000 Kč