↑ Return to Dotace

Krajské dotace pro rok 2017

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA JMK – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: obce s méně než 3 000 obyvateli (vyjma aktivity DT2 – místní akční skupiny)
 • aktivity:
  • DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (výše podpory 25 000 – 200 000 Kč)
  • DT 2 – Podpora provozu místních akčních skupin (výše podpory 25 000 – 100 000 Kč)
  • DT 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu (výše podpory 25 000 – 100 000 Kč)
  • DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě (výše podpory 25 000 – 200 000 Kč)
  • DT 5 – Obecní knihovny (výše podpory 25 000 – 50 000 Kč)
  • DT 6 – Společné integrované projekty (výše podpory 25 000 – 100 000 Kč)

      

             PODPORA VČELAŘSTVÍ – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • DT 1 – Podpora zájmového včelařství
  • min. spoluúčast žadatele: 50 %
  • žadatelé: fyzické osoby – zájmoví včelaři s trvalým pobytem na území JMK a nejvýše 40ti včelstvy
  • výše podpory: 3 000 – 10 000 Kč.
 • DT 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
  • min. spoluúčast žadatele: 5 %
  • žadatelé: právnické osoby se sídlem na území JMK, které provozují VKM
  • výše podpory: 5 000 – 20 000 Kč

 

          PODPORA VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ- podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: právnické osoby – obce; DSO; určené spolky
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
 • aktivity:
  • DT 1 – Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví
  • DT 2 – Propagace vinařství a vinohradnictví

 

        PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 4. 8. 2017 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 40 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 0 – 2 000 000 Kč

         
PODPORA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
A ÚPRAVY BĚŽECKÝCH TRATÍ
- podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 do 15:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 30 000 – 70 000 Kč

 

       DOTACE OBCÍM NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNÚ- info   ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 16. 3. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: města a obce
 • výše podpory: 0 – 200 000 Kč

 

      PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TIC – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 do 16:00
 • min. spoluúčast žadatele: 0 %
 • žadatelé: FO a PO s právní osobností, které provozují TIC na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč

 

PODPORA PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMUpodrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč

 

MUZEJNÍ NOCI A NOCI KOSTELŮ V JMK - podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2017 nebo v rámci Noci kostelů 2017 na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč

 

PODPORA ROZVOJE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • aktivity:
  • 1 – Podpora projektů v oblasti kultury (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč)
  • 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) – (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 10 %, výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč)
  • 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 100 000 – 500 000 Kč)
  • 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek (žadatel: fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše