↑ Return to Dotace

Krajské dotace pro rok 2019

PODPORA ROZVOJE VENKOVA
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • aktivity:
  • DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   - příjemce: Obec s méně než  3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT 3 – Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli, svazek obcí
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
  • DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min.spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT 5 – Obecní knihovny
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč
  • DT 6 – Společné integrované projekty
   příjemce: svazek obcí
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč
  • DT 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně
   - příjemce: Obec s méně než  3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 150 000 Kč
  • DT 8 – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podpořená dotací z MMR v roce 2019
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 300 000 Kč
  • DT 9 – Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019
   - příjemce: Obec s méně než 3 000 obyvateli
   - min. spoluúčast: 50%
   - výše podpory: 25 000 – 300 000 Kč

 

PODPORA BOJE PROTI SUCHU A ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí od: 14. 2. 2019
 • DT1- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině
  příjemci: Všechny PO splňující podmínky DP
  výše podpory: 25 000 – 400 000 Kč
  min. spoluúčast: 50%
 • DT2 – Následná péče o zeleň
  příjemci: obec, DSO, NNO, škola
  výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč
  min. spoluúčast: 70%

      

          PODPORA VINAŘSTVÍ, VINOHRADNICTVÍ, OVOCNÁŘSTVÍ A ZELINÁŘSTVÍ – podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: právnické osoby – obce; DSO; určené spolky
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
 • aktivity:
  • DT 1 – Prezentace vinařství a vinohradnictví
  • DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

 

PODPORA SPORTU
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 16. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 25 000 –  150 000 Kč
 • Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení
 • Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

 

         
PODPORA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
A ÚPRAVY BĚŽECKÝCH TRATÍ
- podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2019 – 1. 3. 2019 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory:
  • Dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunukací
   výše podpory: 25 000 – 70 000 Kč
  • Dotační titul 2 – Údržba singletrailů
   výše podpory: 25 000 – 10 000 Kč (na 1 km udržovaných singletrailů)
  • Dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí
   výše podpory: 25 000 – 70 0000 Kč

 

       DOTACE OBCÍM NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNÚ- info   ZDE

 • příjem žádostí: 14. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: města a obce
 • výše podpory: 0 – 200 000 Kč

 

PODPORA PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMUpodrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč

 

MUZEJNÍ NOCI A NOCI KOSTELŮ V JMK - podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2019 nebo v rámci Noci kostelů 2019 na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč

 

PODPORA ROZVOJE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
podrobné info ZDE

 • příjem žádostí: 15. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • aktivity:
  • 1 – Podpora projektů v oblasti kultury (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč)
  • 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) – (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 10 %, výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč)
  • 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 100 000 – 500 000 Kč)
  • 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 25 000 – 200 000 Kč )

 

PODPORA JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ -
podrobné info ZDE

 

 • příjem žádostí: 15. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH
 • minimální výše podpory: 15 000 Kč

  DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PRORIDROGOVÝCH AKTIVIT –
  podrobné info ZDE
 • příjem žádostí: 18. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Spolky nebo poboční spolky, ústavy, o.p.s., církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další práv.osoby, jejich činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území JMK
 • výše podpory: 20 000 – 1 000 000 Kč

  PODPORA VČELAŘSTVÍ –
  podrobné info ZDE
 • příjem žádostí: 14. 2. 2019 – 1. 3. 2019
 • DT 1 – Podpora zájmového včelařství
  příjemci: Fyzické osoby
  výše podpory: 5 000 – 10 000 Kč
  min. spoluúčast: 50 %
 • DT 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
  příjemci: Právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které provozují včelařský kroužek mládeže
  výše podpory: 5 000 – 20 000 Kč
  min. spoluúčast: 5 %
 • DT 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora zařízení pro získávání vosku
  příjemci: Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. se sídlem na území Jihomoravského kraje
  výše podpory: 10 000 – 30 000 Kč
  min. spoluúčast: 10 %