«

»

Čer 23

Výsledek hodnocení projektů – Bezpečnost dopravy

Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 23. 6. 2020

Věcné hodnocení – IROP Bezpečnost a udržitelná doprava