«

»

Led 28

Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2019

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2019.

Zpráva o plnění integrované strategie 1.  7. – 31. 12. 2019