«

»

Srp 09

Zveřejněna koncepční část strategie 2021+ k připomínkování

Koncepční část SCLLD je základním strategickým dokumentem MAS pro období 2021 – 2027. Na tuto část budou navazovat akční plány k jednotlivým operačním programům. Koncepční část strategie byla dokončena kanceláří MAS v průběhu července 2021.

Připomínkování dokumentu