«

»

Lis 17

Seznam přijatých žádostí v rámci 3. výzvy IROP Vzdělávání

Dne 16. 11. 2020 byl ukončen příjem žádostí v rámci 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace na opatření Vzdělávání.

Seznam zaregistrovaných žádostí – IROP Vzdělávání (3.výzva)