«

»

Led 19

Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2020

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2020.

Zpráva o plnění integrované strategie 1. 7. – 31. 12. 2020