«

»

Srp 03

Seznam přijatých žádostí v rámci programu MALÝ LEADER

Dne 31. 7. 2019 byl ukončen příjem žádostí v rámci programu MALÝ LEADER, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o podporu na akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví.

Seznam přijatých žádostí Malý LEADER 2019