«

»

Bře 03

Výsledek hodnocení projektů – 3. výzva IROP Vzdělávání

Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 3. 3. 2021.

Výsledek věcného hodnocení 3. výzva IROP – Vzdělávání