«

»

Úno 16

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko splnila podmínky STANDARDIZACE pro programové období 2021-2027

První krok k přípravě na nové programové období 2021-2027 je úspěšně za námi! Podstatou standartizace je především ověření, zda dodržujeme podmínky stanovené pro místní akční skupiny. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Dále následuje proces schvalování strategie pro období 2021 – 2027, po jeho úspěšném dokončení budeme moci opět vyhlašovat nové výzvy a podporovat tak projekty žadatelů.

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte rozvíjet náš region.

Mapa