«

»

Srp 27

Zpráva o plnění strategie 1.1. – 30.6.2019

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 1. – 30. 6. 2019.

Zpráva o plnění integrované strategie 1. 1. – 30. 6. 2019